ვეფხვის ჯიშების ჩამონათვალი


Bengal Tiger | ვეფხვი | ვეფხვები | ვეფხვის ჯიშები Bengal Tiger

ვეფხვი Bengal Tiger - ის დეტალური ინფორმაცია შეგილიათ იხილოთ .......

Extinct Tiger  | ვეფხვი | ვეფხვები | ვეფხვის ჯიშები Extinct Tiger

ვეფხვი Extinct Tiger - ის დეტალური ინფორმაცია შეგილიათ იხილოთ .......

Indochinese Tiger | ვეფხვი | ვეფხვები | ვეფხვის ჯიშები Indochinese Tiger

ვეფხვი Indochinese Tiger - ის დეტალური ინფორმაცია შეგილიათ იხილოთ .......

Malayan Tiger | ვეფხვი | ვეფხვები | ვეფხვის ჯიშები Malayan Tiger

ვეფხვი Malayan Tiger - ის დეტალური ინფორმაცია შეგილიათ იხილოთ .......

Siberian Tiger | ვეფხვი | ვეფხვები | ვეფხვის ჯიშები Siberian Tiger

ვეფხვი Siberian Tiger - ის დეტალური ინფორმაცია შეგილიათ იხილოთ .......

South China Tiger | ვეფხვი | ვეფხვები | ვეფხვის ჯიშები South China Tiger

ვეფხვი South China Tiger - ის დეტალური ინფორმაცია შეგილიათ იხილოთ .......

Sumatran Tiger | ვეფხვი | ვეფხვები | ვეფხვის ჯიშები Sumatran Tiger

ვეფხვი Sumatran Tiger - ის დეტალური ინფორმაცია შეგილიათ იხილოთ .......